campaign-goals

Campaign Goals – Mautic 4 bővítmény

Gyors Megbízható Jól dokumentált Mautic bővítmény

Szeretné az első néhány válaszadót, vagy kattintót külön kampány ágon kezelni? Kampány célok meghatozása, és ez alapján nyertesek külön szegmensbe válogatása ezzel a bővítménnyel lehetséges

verzió: 4.0.0

Milyen célt szolgál?

A Mautic gyári eszköztátárában lehetőség van kampányokat futtatni. A kampányok egymást követő lépésekből – akciók, kondíciók, döntések – állnak.

A kampányban a “kondíció” (Condition) típusú lépés szolgál arra, hogy a kampány lefolyását meghatározott feltételek mentén építsük föl. A “kondíció” azonban gyári megoldásban csak olyan feltételeket tartalmaz, ami arra a tagra vonatkozik, akire épp futtatjuk a kampánylépcsőt. 

A bővítmény arra ad lehetőséget, hogy a kampánylefutás egy meghatározott elágazásánál ne csupán a tag állapotának, adataianak (mezők, címkék, szegmensek, stb) alapján, hanem abból a kontextusból kilépve – “globális feltételek alapján” határozhassuk meg, hogy adott tagon a kampány melyik ágon fut tovább.

Hogyan működik?

A bővítmény segítségével a Kampány builder felületen lehetőség van létrehozni olyan kondíciót, amiben az alábbi globálisan értelmezett feltételeket lehet szabni a kampány adott felhasználóra vonatkozó futása kapcsán:

  1. Egy szegmens tagszámának viszonyítása egy megadott számhoz.
  2. Egy kampány tagszámának viszonyítása egy megadott számhoz. 

Egy kampány kondíciónak a benne meghatározott feltétel alapján mindig van egy igaz és egy hamis ága – amelyre további kampánylépcsőket lehet felfűzni. Amikor kampány fut egy tagon, akkor a kampány kondícióban megfogalmazott feltétel kiértékelése alapján halad tovább az igaz vagy hamis ágon.

* Néhány példa megfogalmazható feltételekre:

  • Kisebb-e ‘A’ szegmens tagszáma, mint 5?
  • Nagyobb-e ‘B’ kampány tagszáma 10-nél?

 

Mire használható?

Első kattintók díjazása

Ha kiküldünk egy levelet egy célcsoportnak és szeretnénk díjazni az első valahány kattintót, annyit kell tennünk, hogy egy kampány cél elágazással vizsgáljuk, hogy megtelt-e a célszegmensünk. Az első kattintókat egy célszegmensbe kell gyűjtenünk az igaz ágon. Amennyiben a szegmens megtelt, a hamis ágon értesíthetjük a lemaradókat.

Első formkitöltők díjazása

Ha tagjainkkal kitöltetünk egy formot és szeretnénk díjazni az első valahány kitöltőt, annyit kell tennünk, hogy egy kampány cél elágazással vizsgáljuk, hogy megtelt-e a célszegmensünk. Az első kitöltőket egy célszegmensbe kell gyűjtenünk az igaz ágon. Amennyiben a szegmens megtelt, a hamis ágon értesíthetjük a lemaradókat.

Jelentkezés

Ha valamilyen korlátozott befogadóképességű eseményre való feiratkozás kínálunk tagjainknak és csak az első valahogy jelentkezőt tudjuk fogadni, úgy annyit kell tennünk, hogy egy kampány cél elágazással vizsgáljuk, hogy megtelt-e a célszegmensünk. Az első jelentkezőket egy célszegmensbe kell gyűjtenünk az igaz ágon. Amennyiben a szegmens megtelt, a hamis ágon értesíthetjük a lemaradókat.

Screenout kezelés

Piackutatások esetében a potenciálisan megszólítandó ügyfeleinknek/felhasználóinknak azon részhalmazát, akik valamilyen hozzájuk köthető speciális jellegzetesség miatt mégsem felelnek meg az eredeti célcsoportnak, a folyamat közben zárjuk ki a kutatásból. A kizárás folyamatát ‘screenout’ folyamatnak hívjuk.

* Pl.: 100-100 női és férfi választ várnánk egy szoftver értékelő kampány során. A 101.-ik akár férfi, akár női jelentkező ‘screenout’-ra került, akikkel ennek megfelelően kell kommunikálnunk.

A ‘Kampány célok’ bővítmény alkalmazásával, ha valaki nem fér bele egy célszegmensbe, értesíthetjük.

Kampányban való részvétel korlátozása

Ha csak meghatározott számú első tag jelentkezését, kitöltősét, kattintását, stb fogadjuk, úgy lehetőségünk van korlátozni, hogy egy bizonyos kampányban hányan vegyenek részt.

Kampányban való párhuzamos részvétel korlátozása>

Ha azt szeretnénk, hogy egy bizonyos kampányban egyszerre csak meghatározott létszámú tagság vegyen részt, akkor lehetőségünk van figyelni a szóbanforgó kampány létszámát korlátozni úgy, hogy ebbe másik a létszámot figyelő kampány helyezi el a tagokat.

Arra oda kell figyelni, hogy a kampány lefutása végén kiléptessük a kampányból a tagokat, hogy a másik a létszámot figyelő kampány új tagot tudjon elindítani benne.

Függőségek

A bővítmény használatához szükség van a phpbolt nevű php kiterjesztés futtatási környezetbe való beépítésére.
  • Your cart is empty.

Verziótörténet

4.0.0

  • új funkció Minden funckció, amit eddigi Mautic 3.*.*-as verziónk tartalmazott, vadonatúj Mautic 4.*.* köntösben.