survey-icon

Survey – Mautic 4 bővítmény

Gyors Megbízható Jól dokumentált Mautic bővítmény

Kevésnek bizonyult a Mautic form kezelője? Komplex kérdőívek, kérdőívkezelő rendszerek esetében pedig körülményes az adatok összeköttetése? Juttassa be a lehető legegyszerűbb módon külsős kérdőívek adatait a Mautic-ba megoldásunk segítségével.

verzió: 4.0.0

Milyen célt szolgál?

A ‘LeadEngine – Survey’ bővítmény lehetővé teszi, hogy egy külső kérdőív szolgáltató rendszerben kitöltött kérdőív kitöltésének végén egy backend hívás induljon a LeadEngine felé, amely lehetővé teszi a ‘token’ vagy más adat által azonosított LeadEngine contacthoz kötődően a kérdőív kitöltés tényének megbízható és meghamisíthatatlan rögzítését, és/vagy igény szerint a kérdőívben kitöltött adatok átadását a LeadEngine számára.

Hogyan működik?

A Mautic kliens oldali JavaScript API sokféleképpen használható, azonban befűzése programozási tudást igényelhet, illetve nem is biztosan lehet minden kérdőív kitöltő rendszerben kliens oldali JavaScriptet futtatni. Érzékeny adatok bejuttatására gyakran inkább a backend hívás javallott, ami nem jelenik meg a felhasználó böngészőjében.

A webhook egy szerverek közötti adatcsere, amelyet az egyik fél indít, a másik pedig fogad. Az adatstruktúrát jellemzően a webhook-ot indító fél határozza meg, a adatstruktúra feldolgozásáról pedig a fogadó fél gondoskodik.

A ‘Survey’ bővítmény a webhook-ot fogadó fél, a kérést pedig egy megfelelő webhook funkcionalitással rendelkező kérdőív kitöltő rendszer indítja. A megfelelő adatok elküldéséről a webhook-ot indító fél rendszerében kell gondoskodni (lásd: később).

A bővítmény lehetővé teszi a kitöltés tényének rögzítését és kitöltési adatok biztonságos módon történő átadását. 

A hívás biztonságáról egy hozzáférési kulcs (accessKey) gondoskodik, ami egy szabadon választható alfanumerikus karaktersorozat, amelyben szerepelnie kell kis és nagybetűknek, valamint számoknak és a szóhossznak legalább 8 karakternek kell lennie (pl.: jM6kjBCctj3VdWHk)

A bővítmény beállításainál megadott hozzáférési kulcsot a kérdőív kitöltő – webhook plugin-ben is (vagy az URL-ben paraméterként) meg kell adni. A bővítmény ez alapján ellenőrzi, hogy a kérés végrehajtására a hívó fél valóban jogosult-e.

A végrehajtott sikeres webhook kérések az azonosított contact logjában megjelennek.

Mire használható?

Külsős kérdőív kitöltésének figyelése

Amennyiben egy külsős kérdőívet kitölt egy contact (az azonosíthatóságról természetesen gondoskodni kell) és az beállít a LeadEngine-ben egy értéket a contact-hoz, arra lehet kampány lépcső építeni.

Adat bejuttatása dekoratív kérdőív segítségével

Akár több adatot is bejuttathatunk egy felhasználóról egy a LeadEngine-nél kényelmesebben használható, vagy adott fél számára ‘megszokottabb’ kérdőív rendszerben létrehozott kérdőívvel.

Függőségek

A bővítmény használatához szükség van a phpbolt nevű php kiterjesztés futtatási környezetbe való beépítésére.
  • Your cart is empty.

Verziótörténet

4.0.0

  • új funkció Minden funckció, amit eddigi Mautic 3.*.*-as verziónk tartalmazott, vadonatúj Mautic 4.*.* köntösben.